کوچولو کلیک کن ترانه برات دارم

 

 

سلام

 

عزیزم چند تا ترانه برای کوچولوها گذاشتم

 

 

 

خوشحال و شاد و خندان

 

خوشحال و شاد و خندانم

قدر دنیا رو می دانم

خنده کنم من

دست بزنم من

پا بکوبم من

شادانم

.

در دلم غمی ندارم

زیرا سلامت هست جانم

عمر ما کوتاه س

چون گل صحراست

پس بیایید شادی کنیم

.

بیایید با هم بخوانیم

ترانه جوانی را

عمر ما کوتاه س

چون گل صحراست
 پس بیایید شادی کنیم

.

گل بریزم من

از توی دامن

بر روی خرمن

شادانم

 

 

 

 

 

 

 

پاشو، پاشو، خورشید و نگاه کن

 

پاشو، پاشو، خورشید و نگاه کن

پاشو، پاشو، آفتابو صدا کن

پاشو، پاشو، لباستو بپوش

پاشو، پاشو، آماده شو بکوش

حرف منو گوش کن

خوابو فراموش کن

زنده کن با ورزش دل و جان

ای کودک زیبا

زودتر پاشو از جا

نیرو بخشد ورزش به انسان.

 

فردای بهتر

دنیای ما بر پا از کوشش و کاره
هر کس که بیکاره تنبل و بیماره
راستی که بی کاری مایه هر عیبه
 باعث رسوایی، باعث آزاره.

.

.

هرکس کاری یا هنری داره

قاضی، کارگر یا که پرستاره

من یه روزی از روزا

گفتم اینو به بابا

که چه کاری واسه ما

بهتره فردا؟؟؟

گفت عزیزم بابا جون

هر کاری رو که انسان

خوبه بده انجام اونو

 خوبه همون .

دنیای ما بر پا از کوشش و کاره

هر کس که بیکاره تنبل و بیماره

راستی که بی کاری مایه هر عیبه

باعث رسوایی، باعث آزاره.

 

 

 

 

عروسک قشنگ من

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده

تو تخت خواب مخمل آبیش خوابیده

یه روز مامان رفته بازار اونو خریده

قشنگ تر از عروسکم هیچ کس ندیده

عروسک من

چشماتو باز کنپ

وقتی که شب شد

اون وقت لالا کن

بیا بریم توی حیاط با من بازی کن

توپ بازی و شن بازی و طناب بازی کن.

 

 

قفس

پرنده قشنگی توی قفس نشسته

دیواره های قفس بال و پرش رو بسته

با چشمای قشنگش خیره شده به ابرا

دوست داره پر بگیره تو آسمون زیبا

پرنده توی قفس، دوست نداره بمونه

دوست داره رو شاخه ها پر بگیره، بخونه

بیایین پرنده ها رو توی قفس نذاریم

گناه داره بچه ها، ما اونا رو دوست داریم

بیایین پرنده ها رو توی قفس نذاریم

گناه داره بچه ها، ما اونا رو دوست داریم

 

 

چشمک بزن ستاره

 شد ابر پاره پاره

چشمک بزن ستاره

کردی دل مرا شاد

تابان شدی دوباره

دیدی که دارمت دوست

کردی کردی به من اشاره
چشمک بزن ستاره

از من مکن کناره

در روز ناپدیدی

 شب مایه امیدی

در ابرهای تیره

چون نقطه سپیدی

دیدی که دارمت دوست

کردی کردی به من اشاره

چشمک بزن ستاره

از من مکن کناره

/ 0 نظر / 51 بازدید