خاطرات دو پسر کاکل زری


+ کوچولو کلیک کن ترانه برات دارم

 

 

سلام

 

عزیزم چند تا ترانه برای کوچولوها گذاشتم

 

 

 

خوشحال و شاد و خندان

 

خوشحال و شاد و خندانم

قدر دنیا رو می دانم

خنده کنم من

دست بزنم من

پا بکوبم من

شادانم

.

در دلم غمی ندارم

زیرا سلامت هست جانم

عمر ما کوتاه س

چون گل صحراست

پس بیایید شادی کنیم

.

بیایید با هم بخوانیم

ترانه جوانی را

عمر ما کوتاه س

چون گل صحراست
 پس بیایید شادی کنیم

.

گل بریزم من

از توی دامن

بر روی خرمن

شادانم

 

 

 

 

 

 

 

پاشو، پاشو، خورشید و نگاه کن

 

پاشو، پاشو، خورشید و نگاه کن

پاشو، پاشو، آفتابو صدا کن

پاشو، پاشو، لباستو بپوش

پاشو، پاشو، آماده شو بکوش

حرف منو گوش کن

خوابو فراموش کن

زنده کن با ورزش دل و جان

ای کودک زیبا

زودتر پاشو از جا

نیرو بخشد ورزش به انسان.

 

فردای بهتر

دنیای ما بر پا از کوشش و کاره
هر کس که بیکاره تنبل و بیماره
راستی که بی کاری مایه هر عیبه
 باعث رسوایی، باعث آزاره.

.

.

هرکس کاری یا هنری داره

قاضی، کارگر یا که پرستاره

من یه روزی از روزا

گفتم اینو به بابا

که چه کاری واسه ما

بهتره فردا؟؟؟

گفت عزیزم بابا جون

هر کاری رو که انسان

خوبه بده انجام اونو

 خوبه همون .

دنیای ما بر پا از کوشش و کاره

هر کس که بیکاره تنبل و بیماره

راستی که بی کاری مایه هر عیبه

باعث رسوایی، باعث آزاره.

 

 

 

 

عروسک قشنگ من

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده

تو تخت خواب مخمل آبیش خوابیده

یه روز مامان رفته بازار اونو خریده

قشنگ تر از عروسکم هیچ کس ندیده

عروسک من

چشماتو باز کنپ

وقتی که شب شد

اون وقت لالا کن

بیا بریم توی حیاط با من بازی کن

توپ بازی و شن بازی و طناب بازی کن.

 

 

قفس

پرنده قشنگی توی قفس نشسته

دیواره های قفس بال و پرش رو بسته

با چشمای قشنگش خیره شده به ابرا

دوست داره پر بگیره تو آسمون زیبا

پرنده توی قفس، دوست نداره بمونه

دوست داره رو شاخه ها پر بگیره، بخونه

بیایین پرنده ها رو توی قفس نذاریم

گناه داره بچه ها، ما اونا رو دوست داریم

بیایین پرنده ها رو توی قفس نذاریم

گناه داره بچه ها، ما اونا رو دوست داریم

 

 

چشمک بزن ستاره

 شد ابر پاره پاره

چشمک بزن ستاره

کردی دل مرا شاد

تابان شدی دوباره

دیدی که دارمت دوست

کردی کردی به من اشاره
چشمک بزن ستاره

از من مکن کناره

در روز ناپدیدی

 شب مایه امیدی

در ابرهای تیره

چون نقطه سپیدی

دیدی که دارمت دوست

کردی کردی به من اشاره

چشمک بزن ستاره

از من مکن کناره

 

 

 

درخت

من درختم

سایه دارم

سبز و خوشگلم

میوه می دم هر سال

بچه خوب ، چه می کنی ؟؟

حرفمو گوش کن

نچین میوه کال

شاخه هامو تو نشکنی

من تو رگام خون دارم

یادت باشه، من زنده ام

من تو بدن جون دارم

در پای من بریز آب همیشه

تا که شوم سرسبز

بذار بیان به روی شاخه هامون

هم گنجشک و هم سار

یادت باشه پاییز میاد

برگای من می ریزه

یه روز می شه که خشک می شم

چوبم برات یه میزه

 

 

 

 

 

 

 

آفتاب اومده

صبح شده آفتاب اومده

من تازه از خواب پا شدم
وای جواب مامان جونو

ای خدا چی بدم


اول جامو جمع می کنم

.بعد چایی رو دم می کنم
حاضر می شم برای ورزش

ورزشهای ساده و نرمش
با صابون خوشبو،می شورم دست و رو

صورتم می شه از پاکی چو گلها
مامانم واسه من یه چایی می ریزن

بوسم هم میکنن، میگن: بفرما.

 

 

 

 

ما گلهای خندانیم

ما گلهای خندانیم

فرزندان ایرانیم
ایران پاک خود را

مانند جان می دانیم
ما باید دانا باشیم

هوشیار و بینا باشیم
از بهر حفظ ایران

باید توانا باشیم
آباد باشی ای ایران

آزاد باشی ای ایران
از ما فرزندان خود

دلشاد باش ای ایران

 

 

آقا موشه

آقا موشه ، ای شکموی دله

دیدی افتاد آخر دمت لای تله
حالا چشمات از کاسه در اومده

شکسته پات عمرت به سر اومده
چطور بوی گردو رو از یه فرسخی شنیدی

اون تله گنده رو تو یک قدمی ندیدی
آخه زبون بسته مگه تو چشم و گوش نداشتی

همین شکمو داشتی و فکر و عقل و هوش نداشتی
یادته یک شب تا صبح نذاشتی من بخوابم

رفته بودی تو گنجم رو دفتر و کتابم
هی بازی کردی جیغ زدی رو کاغذام دویدی

دفتر پاکنویس انشای منو جویدی
دسته گلی تو آب دادی ، من خجالت کشیدم

مزه این بیمزگی رو فردا من چشیدم
آقا موشه ، ای شکموی دله

دیدی افتاد آخر دمت لای تله
حالا چشمات از کاسه در اومده

شکسته پات عمرت به سر اومده

 

 

 

 

کبوتر ناز

کبوتر ناز من تنها نشسته
دلم براش میسوزه بالش شکسته
به من نگاه میکنه غمگین و خسته
مامان جون مهربون بالشو بسته
کبوتر ناز من خوب میشی فردا
دوباره پر می کشی تو آسمونها

 

 

 

 

خونه زیبا

وقتی تو خونه مامان خنده به لب داره
دنیا می خنده به ما شادی میاره
بابا که از در میاد با بوسه شیرین
برای ما بچه ها هدیه میاره
تو باغچه خونه ما پر از گل و گیاهه
اگه رو سبزه و گل بذاریم پا گناهه
ما مثل شاپرکها می رقصیم دور گلها
با هم آواز می خونیم تو این خونه زیبا

 

 

 

چرخ و فلک

 چرخ و فلک تند میره
بالا و پایین میره
آخ داره میره حالا پایین
میرسه یواش به زمین
اما به سوی هوا ، دوباره میره بالا

 

تو حوض خونه ما

تو حوض خونه ما

..........ماهیهای رنگارنگ
بالا و پایین می رن

........با پولکای قشنگ
کلاغه تا می بینه

.........کنار حوض می شینه
...........می خواد ماهی یگیره
ماهیا تا می بینن

........به زیر آبها میرن
.....کلاغ شیطون می شه زار و پریشون
.....کلاغ شیطون می شه زار و پریشون

 

 

 

 

ماه آسمون

 

تو که ماه بلند آسمونی

منم ستاره می شم و دورتو می گیرم

تو که ستاره می شی دورمو می گیری

منم ابر می شم، رو تو می گیرم

تو که ابر می شی رومو می گیری

منم بارون می شم، نم نم می بارم

تو که بارون می شی، نم نم می باری

منم سبزه می شم، سر در میارم

تو که سبزه می شی، سر در میاری

منم گل می شم و پهلوت می شینم.

 

باغ وحش

 

تو قفسای باغ وحش

 ...................................... حیوونای رنگارنگ

پرنده های کوچولو

....................................... میمون و شیر و پلنگ

میمونه شکلک می سازه

 ................................ مردم و خوشحال می کنه

با یه دونه توپ کوچیک

................................. تنهایی فوتبال می کنه

نگاه کن اون خرسه رو

.................................. وایساده روی دو پا

خرگوشه رو نگاه کنین

.................................. هی می پره رو هوا

طاووسه رو نگاه کنین چه خوشگل و قشنگه

....... چترشو که باز می کنه، ناز و خوش آب و رنگه

طاووسه رو نگاه کنین چه خوشگل و قشنگه

....... چترشو که باز می کنه، ناز و خوش آب و رنگه

 

 

 

آقا خرگوشه

یک روز یه آقا خرگوشه

رسید به یه بچه موشه

موشه دوید تو سوراخ پ

خرگوشه گفت : آخ

وایسا، وایسا، کارت دارم

من خرگوش بی آزارم

بیا از سوراخت بیرون

نمی خوای مهمون

یواش موشه اومد بیرون

یه نگاهی کرد به مهمون

دید که گوشاش درازه

دهنش بازه

شاید می خواد بخوردم

یا با خودش ببردم

پس می رم پیش مامانم

آنجا می مانم.

مادر موشه عاقل بود

زنی با هوش و کامل بود

یه نگاهی کرد به مهمون

گفت ای بچه جون!

این خرگوشه

خیلی خوب و مهربونه

پس برو پیشش سلام کن

بیارش خونه

 

 

 

ننه سرما

ننه سرما توی راهه

 ....... داره پیداش می شه باز

رو سرش چتر سیاهه

 ....... داره پیداش می شه باز

ننه سرما با خودش ، برف و بارون میاره

............ همه جا ابری میشه برف و بارون میباره

دونه دونه برف میاد، میشینه رو خونه ها

............ کفترها پر می زنن، می رن توی لونه ها

ننه سرما توی راهه

....... داره پیداش می شه باز
رو سرش چتر سیاهه

....... داره پیداش می شه باز

 

زنبور طلایی

 

ای زنبور طلایی               نیش می زنی بلایی

پاشو پاشو بهاره                         گل وا شده دوباره

پاشو پاشو بهاره                          گل وا شده دوباره

.

.

 

 

مداد زرد

 

با شیر آب بازی نکن        نگاه تو مثل موش شدی

نازی شیطون بلا              چرا تو بازیگوش شدی؟؟

خوبه از من یاد بگیری      . ببین دارم گل می کشم

مداد زرد من کجاست        می خوام یک بلبل بکشم.

 

 

 ممنون که به وبلاگم سر زدی